Benelux gevecht voor Steve Suppan

De eerste bespekingen voor een hoofdpartij op de Ben Bril Memorial 2022 op maandag 17 oktober in Carré hebben inmiddels plaatsgevonden. Steve Suppan heeft de ambitie uitgesproken een gevecht voor de vacante Beneluxtitel in het weltergewicht te willen leveren. Een verzoek hiertoe is bij secretaris Rinze van der Meer van het Belgisch/Nederlands comité ingediend. Geduchte kandidaten lijken Brice Bula Galo(1sian1-3-1) of Surik Petrosian(10-0-0). Feit is dat de slagvaardige organisatie van de BBM alvast één hoogtepunt in het vooruitzicht heeft.